Selecteer een pagina
MusjrooM privacyverklaring

Privacyverklaring MusjrooM


Via de MusjrooM app worden privacygevoelige gegevens verwerkt. MusjrooM acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Musjroom verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
Dat betekent dat wij:

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, aan te passen of te verwijderen.

MusjrooM is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Hierin leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-11-2016.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u uw gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens
 • Gebruikersnaam
 • Profiel- foto
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Registreren
Voordat u van onze dienst gebruik te kunnen maken moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen benaderen in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die tussen huurder en verhuurder gesloten wordt of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt, door registratie, automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard net zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens
Als het nodig is voor de dienst kunnen wij uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Ook kunnen deze locatiegegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieders.

App store
De app die de dienst levert is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet. Wel is uw gebruikersaccount en de door uw aangeboden ruimte openbaar voor Musjroom gebruikers.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens en het gebruikersaccount wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.
– Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat ze op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of verwijdering van, uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: info@musjroom.nl
Tel:0647588992

Adres: Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg 91
8922 EN Leeuwarden

Bekijk ook onze gebruiksvoorwaarden